Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XLV/552/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodu g??osowania dla wyborc??w przebywaj?cych w Wojew??dzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

UCHWA?A Nr XLV/552/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodu g??osowania dla wyborc??w przebywaj?cych w Wojew??dzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Numer uchwa??y: 552
Numer sesji: 45
Rok: 2010UCHWAŁA Nr XLV/552/2010

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2010 roku


w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

Tworzy się obwód głosowania:

Obwód nr 1 z siedzibą – Wojewódzki Szpital Zespolony - Leszno, ul. Jana Kiepury 45
dla wyborców przebywających w szpitalu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLV/552/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.


Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXX/329/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w WSzZ i Areszcie Śledczym.

Jednakże zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) obwody dla wyborców przebywających w szpitalu i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

Z uwagi na to że w areszcie śledczym nie przebywa 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położony jest zakład, tworzy się tylko obwód głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Lesznie.


Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MALEPSZYInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.