Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XLV/548/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XLV/548/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 548
Numer sesji: 45
Rok: 2010

U C H W A Ł A Nr XLV/548/ 2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulic: Osieckiej, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Alei Konstytucji 3 Maja nadaje się nazwę:
ks. Jerzego Popiełuszki

Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLV/548/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.


W związku z trwającą realizacją nowej ulicy, w rejonie Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, Alei Konstytucji 3 Maja i ulicy Osieckiej zaistniała potrzeba nadania nazwy tej ulicy.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze propozycje NSZZ „Solidarność” oraz Radnych Rady Miejskiej, wnioskujemy o nadanie jej nazwy ks. Jerzego Popiełuszki.
Nota biograficzna ks. Jerzego Popiełuszki
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 w wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice Marianna i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne.
Od 1961 roku Jerzy uczy się w liceum w Suchowoli. W szkole nauczyciele charakteryzowali go jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale ambitnego. Typ samotnika. Od dzieciństwa był ministrantem. O tym, że odpowiedział na powołania kapłańskie powiadomił w czasie balu maturalnego. Po maturze w 1965 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. 28 maja 1972 roku został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny. Z końcem roku 1978 ks. Jerzy został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 roku, była parafia p.w. św. Stanisława Kostki. Jako rezydent prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 roku zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
Czasem przełomu w życiu ks. Jerzego stało się lato 1980 roku. Niedziela 31 sierpnia.... Delegacja strajkujących hutników prosi księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego o przybycie księdza Jerzego do huty. Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym. Zorganizował swoistą „szkołę” dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale także poprzez cykle wykładów chciał pomóc im zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popiełuszko podejmuje liczne działania charytatywne.
Wspomaga ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizuje również rozdział darów, które są przywożone z zagranicy. Od 28 lutego 1982 roku celebruje Msze Św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno – religijne (było ich razem 26), w których przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła – interpretuje moralny wymiar bolesnej współczesności. We wrześniu 1983 roku ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę hutników z huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecia niedzielę września.
Działalność ks. Jerzego sprawia, że staje się on celem niewybrednych ataków władz. Mnożą się zdarzenia, mające służyć straszeniu powszechnie szanowanego kapłana, także przez powodowanie zagrożenia jego życia. Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, nieustannie śledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy. Dwukrotnie Ksiądz Popiełuszko uczestniczył w wypadkach samochodowych, które sprawiały wrażenie wcześniej przygotowanych.
Jak wiemy na podstawie zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października w drodze z Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na życie ks. Popiełuszki. Drugi zaplanowano na 29 października 1984.
W tym dniu wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk Jerzy Popiełuszko ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Został przez nich bestialsko zamordowany.
Zabójstwo i ujawnienie prawdy o nim wywołało wstrząs i oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Kościół katolicki rozpoczął w 1997 roku proces beatyfikacyjny Jerzego Popiełuszki, który zakończył się 6 czerwca 2010 roku.

Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.