Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XLV/547/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicom

U C H W A ? A Nr XLV/547/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicom

Numer uchwa??y: 547
Numer sesji: 45
Rok: 2010

U C H W A Ł A Nr XLV/547/ 2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicom


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ulicom zlokalizowanym w Lesznie stanowiącym przedłużenie ulic: Wiejskiej, Siewnej, Rzepakowej nadaje się nazwę:

Wiejska
Siewna
Rzepakowa

Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLV/547/ 2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicom.


W związku z wydzielonym terenem dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, w rejonie ulic Wiejskiej, Siewnej, Żniwnej i Rzepakowej zaistniała potrzeba określenia nazw ulic.
Przedmiotowe odcinki ulic stanowią przedłużenie ulic: Wiejskiej, Siewnej i Rzepakowej, uzasadnione jest więc nadanie tych nazw nowo powstałym odcinkom.Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.