Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie obiektu serwisowo- obs??ugowego dla samochod??w wraz ze sklepem motoryzacyjnym, kt??ry zostanie zlokalizowany w Lesznie przy ul. Wilkowickiej na dz. nr 127/7.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na budowie obiektu serwisowo- obs??ugowego dla samochod??w wraz ze sklepem motoryzacyjnym, kt??ry zostanie zlokalizowany w Lesznie przy ul. Wilkowickiej na dz. nr 127/7.

Numer dokumentu: GK-O.7624-9/10
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu serwisowo- obsługowego dla samochodów wraz ze sklepem motoryzacyjnym, który zostanie zlokalizowany w Lesznie przy ul. Wilkowickiej na dz. nr 127/7. Podejmującymi realizację powyższego przedsięwzięcia są Państwo Marzena Misiorna
i Pan Mieczysław Misiorny.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.

Prezydent Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.