Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na prze??o??eniu (przebudowie) odcinka kanalizacji og??lnosp??awnej zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Pozna??skiej.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegaj?cego na prze??o??eniu (przebudowie) odcinka kanalizacji og??lnosp??awnej zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Pozna??skiej.

Numer dokumentu: GK-O.7624-10/10
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu (przebudowie) odcinka kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 kolidującego z planowaną budową Centrum handlowo- usługowego OBI i TESCO, zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Poznańskiej na dz. o nr ewid. 7/1, 7/9, 7/12, 7/14, 8/1, 8/4.
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest Zakład Budowlano- Remontowy „BUDREM” Spółka Jawna R.Wilczewski, W.Zdziabek ul. Poznańska 87,
63-400 Ostrów Wielkopolski.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.
Prezydent Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.