Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja ??rodowiskowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ulicy Stanis??awa Grochowiaka

Decyzja ??rodowiskowa dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ulicy Stanis??awa Grochowiaka

Numer dokumentu: GK-O.7624-7/10
Rok: 2010


Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) 
                                                                  z a w i a d a m i a m
strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor zbiorczy i dwa dopływy) i sieci wodociągowej w ul. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Nowak, ul. Krzyckiego 11A, 64-100 Leszno.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.
Strony mogą składać odwołania od niniejszej decyzji w dniach 06.08 - 20.08.2010 r.


                                                                                                                   Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-08-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.