Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji ??rodowiskowej dla przedsi?wziecia polegajacego na przebudowie skrzy??owania ulic Pozna??skiej, Marsza??ka J??zefa Pi??sudskiego i Fabrycznej.

Wydanie decyzji ??rodowiskowej dla przedsi?wziecia polegajacego na przebudowie skrzy??owania ulic Pozna??skiej, Marsza??ka J??zefa Pi??sudskiego i Fabrycznej.

Numer dokumentu: GK-O.7624-11/10
Rok: 2010

                                         O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulicy Poznańskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Fabrycznej na skrzyżowanie typu rondo dwupasowe w Lesznie.
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest :
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.                                                                                         Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.