Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/529/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie obj?cia 3500 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z.o.o.

Uchwa??a Nr XLIV/529/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie obj?cia 3500 udzia????w w Leszczy??skim Centrum Biznesu Sp. z.o.o.

Numer uchwa??y: 529
Numer sesji: 44
Rok: 2010
Uchwała Nr XLIV/529/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie objęcia 3500 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z.o.o.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1
Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. wkładu pieniężnego w kwocie 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i objęcie w zamian 3500 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 100 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/529/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie objęcia 3500 udziałów w Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z.o.o.

W związku z pozyskaniem środków z WRPO , działanie 1.4, na realizację projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości” i wymogu Instytucji Zarządzającej, aby przetarg na wybór wykonawcy odbył się jeszcze w tym roku, zachodzi konieczność zlecenia projektu wykonawczego planowanej inwestycji, którego szacunkowa wartość wynosi 150 000 zł. Koszt ten nie jest wydatkiem kwalifikowanym projektu i musi być poniesiony ze środków własnych spółki.
Ponadto istnieje możliwość pozyskania z Instytucji Zarządzającej jeszcze w tym roku zaliczki na zakup materiałów w wysokości 20% przyznanego dofinansowania na realizację wspomnianego projektu, co stanowi kwotę, 847 113,33 zł. Jednak spółka będzie zobowiązana do zapłacenia podatku VAT od tej kwoty, który wyniesie 186 364, 93 zł.
Aby móc dokonać w 2010 roku wymienionych wydatków, konieczne jest podniesienie kapitału zakładowego LCB Sp. z o.o. o kwotę 350 000 zł.
Kwota ta jest częścią zobowiązania finansowego zawartego w uchwale nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku, w której deklarowano po 3,9 mln zł w roku 2011 i 2012.
Opracował: Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.