Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/527/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2009

Uchwa??a Nr XLIV/527/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2009

Numer uchwa??y: 527
Numer sesji: 44
Rok: 2010

Uchwała Nr XLIV/527/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 9 i 10 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

3. Wykazana w bilansie instytucji strata w wysokości 64.326,39 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zmniejsza fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/527/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie za rok 2009

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.