Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/518/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLIV/518/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 518
Numer sesji: 44
Rok: 2010


Uchwała Nr XLIV/518/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych 00/100 ) na rok 2011 na realizację zadania pn. : „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze”


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie


do Uchwały Nr XLIV/518/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze”


W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wybudowanie na terenie zawartym pomiędzy ulicami Szczepanowskiego , Św. Franciszka z Asyżu i Okrzei boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60 z nawierzchnią ze sztucznej trawy , bieżni 3-torowej o długości 110 mb z nawierzchnią syntetyczną , skoczni do skoku w dal , rzutni do pchnięcia kulą , toru speedrowerowego , obiektów scateplaza i poolrowerowy, placu zabaw oraz budynku zaplecza sanitarno – magazynowego, ścieżek i parkingów wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu . Planuje się realizację inwestycji w cyklu
2 - letnim od 1 sierpnia 2010r. do 30 czerwca 2011 roku , a jej całkowity koszt szacuje się na kwotę 2.500.000,00 zł . Z powyższej kwoty w budżecie miasta na 2010 rok zapisano kwotę 500.000,00 zł , a pozostałą część zabezpiecza się niniejszą Uchwałą na 2011 rok .


Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na ogłoszenie przetargu , dokonanie wyboru wykonawcy, podpisanie z nim umowy i rozpoczęcie realizacji zamówienia w planowanym terminie .Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.