Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XLIV/514/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wniesienia udzia????w do Leszczy??skiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie

Uchwa??a nr XLIV/514/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wniesienia udzia????w do Leszczy??skiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie

Numer uchwa??y: 514
Numer sesji: 44
Rok: 2010
Uchwała nr XLIV/514/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia udziałów do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska Leszna postanawia wnieść do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie w roku 2011 wkład pieniężny w kwocie 280.000,00 zł. i w zamian za to objąć 2800 udziałów o nominalnej wartości jednego udziału 100,00 zł.
2. Wniesienie wkładu nastąpi na realizację projektu pn. Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 2011 – 2013.
3. Warunkiem wniesienia wkładu zgodnie z ust.1 jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektu określonego w ust.2 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
4. Podmiotem upoważnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO realizacji projektu określonego w ust. 2 i do zawarcia umowy o dofinansowanie oraz odpowiedzialnym za realizację projektu jest Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie do uchwały nr XLIV/514/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wniesienia udziałów do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie


Miasto Leszno pracując w projekcie „Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast – RUnUP” wypracowało swoją strategię rozwoju gospodarczego. Jednym z ważnych celów tej strategii jest rozwój kluczowych branż, za które Lokalna Grupa Wsparcia uznała budownictwo, przetwórstwo spożywcze i sektor metalowo-maszynowy. W ramach grantu pozyskanego z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Innowacyjne Leszno” zbadano potrzeby przedsiębiorstw z tych branż i zaproponowano kierunki ich dalszego rozwoju. Jednym z nich jest utworzenie sieci współpracy obejmującej przedsiębiorstwa z danej branży, samorząd miasta Leszna, instytucje otoczenia biznesu, leszczyńskie szkoły wyższe i zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe.
Projekt pt. Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce ma na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw leszczyńskich z szeroko rozumianej branży przetwórstwa spożywczego. Przedsięwzięcie ma charakter promocyjny i nie zakłada wydatków inwestycyjnych. W latach 2011-2013 proponuje się przedsiębiorstwom skorzystanie z usług doradczych służących stworzeniu strategii promocji sieci firm z tego sektora, a także wypracowanie kampanii promocyjnej i jej realizację w praktyce. Ponadto z projektu finansowane będą cykliczne konferencje służące nawiązywaniu współpracy biznesu ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa 1.07.2010 r. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.6. Rozwój sieci i kooperacji możliwe jest pozyskanie 85% kosztów kwalifikowanych. Proponowana kwota zabezpieczenia jest sumą wkładu własnego (15%) oraz kosztów niekwalifikowanych projektu. Całkowity koszt projektu wyniesie 972 380 zł.

Opracowanie: Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.