Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR XLIV/511/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Stanis??awowi Skrzypczakowi

U C H W A ? A NR XLIV/511/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania po??miertnie Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu Stanis??awowi Skrzypczakowi

Numer uchwa??y: 511
Numer sesji: 44
Rok: 2010

U C H W A Ł A NR XLIV/511/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie nadania pośmiertnie Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Panu Stanisławowi Skrzypczakowi


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


pośmiertnie Panu Stanisławowi SKRZYPCZAKOWI

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/511/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadanie pośmiertnie tytułu "Zasłużony dla Miasta Leszna" Panu Stanisławowi SKRZYPCZAKOWI


Stanisław Skrzypczak był przez całe życie związany z naszym miastem. Tutaj urodził się 11 grudnia 1945 roku, tutaj ukończył Liceum Pedagogiczne i tutaj pracował przez całe życie.
Był absolwentem kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a Jego działalność zawodowa koncentrowała się na problemach upowszechniania kultury w mieście i regionie. Robił to najpierw jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym, później - od 1968 roku - instruktor Powiatowego Domu Kultury, od 1975 roku kierownik działu w Wojewódzkim Domu Kultury, a od 1981 roku - do ostatnich chwil życia - jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
Był też aktywnym animatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych oraz propagatorem folklorystyki. On w znaczącym stopniu odcisnął piętno na organizacji obchodów świąt państwowych w mieście, organizacji imprez miejskich , wpływał na ożywienie życia kulturalnego w Lesznie.
Przez szereg lat kierował działalnością zespołu folklorystycznego ”Ziemia Leszczyńska” oraz kilku podobnych zespołów w sąsiednich miejscowościach. Był też zdolnym pedagogiem i wychowawcą. Grupa Jego wychowanków z powodzeniem prowadzi dziś działalność instruktorską w zespołach regionu leszczyńskiego.
Stanisław Skrzypczak cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem w środowisku leszczyńskiej kultury, był znany i lubiany za swoją otwartość, sumienność i wykazywane inicjatywy. W dowód uznania za zasługi w upowszechnianiu kultury został wyróżniony resortową Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Był też laureatem wielu wyróżnień regionalnych i miejskich w tej dziedzinie.
Zdaniem wnioskodawców swoją postawą i działalnością w pełni zasłużył na uhonorowanie tym zaszczytnym odznaczeniem miejskim.


Wnioskodawcy:
Radni RM Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.