Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Dot.: Post?powania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Dot.: Post?powania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na ??Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz oprogramowania do Urz?du Miasta Leszna?.


Leszno, dnia 28 czerwca 2010 roku
OR – A 341/02/2010
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
___________________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”.
 
Zamawiający – Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, działając zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: Dostawę sprzętu komputerowego raz oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna”, została wybrana oferta złożona przez:
 
Oferta – Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. j. A. Bąk i Spółka
    ul. Obozowa 5 78 – 100 Kołobrzeg
               Cena ofertowa:  228.000,00 PLN
 
 
UZASADNIENIE
________________________________________
Zamawiający – Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna przedmiotowe postępowania prowadził w trybie licytacji elektronicznej. W wyznaczonym czasie na składanie ofert Wykonawca: Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. j. A. Bąk i Spółka ul. Obozowa 5 78 – 100 Kołobrzeg Cena ofertowa: 228.000,00 PLN, przedłożył ofertę najkorzystniejszą, czyli zawierającą najniższą cenę brutto na realizację zamówienia i tym samym został zwycięzcą licytacji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.