Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Paw??a II?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Paw??a II?.


ZO-3410-7/10 Leszno, 21.06.2010 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Pawła II ”.
1. Zamawiający - Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
cena ofertowa – 148.000,00 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Spółka z o.o.
64-100 Leszno, ul. Okrężna 10
cena ofertowa – 172.311,23 zł. brutto
oferta otrzymała 85,89 pkt.

- Oferta nr 3 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
cena ofertowa – 118.000,00 zł. brutto
oferta otrzymała 0 pkt.
Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie dostarczono wymaganych dokumentów).

-Oferta nr 4 – DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego Spółka Jawna
64-100 Leszno, ul. Borowikowa 14
cena ofertowa – 148.168,35 zł. brutto
oferta otrzymała 99,89 pkt.

- Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Budowlane
„TOM-BUD’ Tomasz Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 4
cena ofertowa – 153.522,89 zł. brutto
oferta otrzymała 96,40 pkt.W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy „Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny 64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, ul. Os. 700-lecia 20. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 02.07.2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2010-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.