Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Cz???ciowa wymiana okien w budynku Internatu i budynku F w Zespole Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Cz???ciowa wymiana okien w budynku Internatu i budynku F w Zespole Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja?.


ZO-3410-5/10 Leszno, 09.06 .2010 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. przetargu nieograniczonego na „Częściowa wymiana okien w budynku Internatu i budynku F w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja”. Zamawiający - Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

- Oferta nr 1 – EURO OKNA-PLUS Spółka z o.o. 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82 B cena ofertowa – 158.189,73 zł. brutto oferta otrzymała 72,59 pkt.

- Oferta nr 2 – Fabryka Okien SPEKTRUM Spółka z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4 cena ofertowa – 114.822,68 zł. brutto oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 3 – PLASTBUD Spółka z o.o. 64-000 Kościan, ul. Składowa 2c cena ofertowa –122.768,74 zł. brutto oferta otrzymała 93,53 pkt.

- Oferta nr 4 – OKNO-BROS Artur Brose 64-800 Chodzież, ul. Buszczaka 13 cena ofertowa – 116.433,88 zł. brutto oferta otrzymała 0 pkt.
Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (pomimo wezwania do uzupełnienia oferty nie dostarczono wymaganych dokumentów).

- Oferta nr 5 – Firma „MONTI” Teresa Socha 46-203 Kluczbork, ul. Szenwaldzka 10/9 cena ofertowa –141.315,24 zł. brutto oferta otrzymała 81,25 pkt.

- Oferta nr 6 – P.P.H.U. „OKBUD” Mieczysław Wróbel 66-300 Międzyrzecz, ul. Słoneczna cena ofertowa –195.550,30 zł. brutto oferta otrzymała 0 pkt. Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5
ustawy prawo zamówień publicznych (pomimo wezwania do
uzupełnienia oferty nie dostarczono wymaganych dokumentów).

- Oferta nr 7 – Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak 64-100 Leszno, ul. Mielżyńskich 12 cena ofertowa – 129.411,31 zł. brutto oferta otrzymała 88,73 pkt.

- Oferta nr 8 – Firma Handlowo Usługowa „PRIMOKNO” Jacek Wlaźlak 64-100 Leszno, ul. Jagiełły 82 cena ofertowa –127.179,36 zł. brutto oferta otrzymała 90,28 pkt.

- Oferta nr 9 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37 cena ofertowa –244.427,03 zł. brutto oferta otrzymała 46,98 pkt.

- Oferta nr 10 – Firma Remontowo Budowlana Adam Żak Kłoda 16A/7, 64-130 Rydzyna cena ofertowa – 151.067,44 zł. brutto oferta otrzymała 0 pkt. Oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień potwierdzających nie dostarczono wymaganych dokumentów).

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Fabryka Okien SPECTRUM Spółka z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 21.06.2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Tabert Szymon
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2010-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.