Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Administrator Budynk??w w Dziale Zasob??w Gminy - MIEJSKI ZAK?AD BUDYNK??WE KOMUNALNYCH

Administrator Budynk??w w Dziale Zasob??w Gminy - MIEJSKI ZAK?AD BUDYNK??WE KOMUNALNYCH


MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓWE KOMUNALNYCH W LESZNIE UL. DEKANA 10

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Administrator Budynków w Dziale Zasobów Gminy.

1. Wymagania wobec kandydata:

     - obywatelstwo polskie,

     - niekaralność za przestępstwa umyślne,

     - wykształcenie co najmniej średnie,

     - umiejętność pracy w zespole,

     - komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,

     - dobra organizacja pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

     - znajomość zagadnień związanych z remontami i modernizacją budynków.

3. Pracownik będzie odpowiedzialny za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy,

a w szczególności:

    - stały kontakt z lokatorami,

    - szczegółowe rozpatrywanie wniosków lokatorów w zakresie spraw administracyjnych i bieżącego

      utrzymania zasobów lokalowych,

   - prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej i finansowej.

 

Szczegółowy zakres obowiązków można uzyskać w Dziale Zasobów Gminy przy ul. Dekana 10          pokój nr 8 telef. (65( 526-86-30 wew. 108

4. Wymagane dokumenty:

    - list motywacyjny,

    - życiorys (CV),

    - dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

    - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.  zmianami (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

                                                                               

Wymagane dokumenty należy składać w  sekretariacie MZBK ul. Dekana 10 lub pocztą na adres Zakładu w terminie do 25 czerwca 2010 r. godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku nabory będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. Leszno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń przy portierni Zakładu.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2010-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.