Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont toalet w Przedszkolu nr 8 w Lesznie, ul. Jagiello??ska ?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont toalet w Przedszkolu nr 8 w Lesznie, ul. Jagiello??ska ?.


ZO-3410-4/10 Leszno, 26.05.2010 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont toalet w Przedszkolu nr 8 w Lesznie,
ul. Jagiellońska ”.
1. Zamawiający - Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
cena ofertowa – 61.538,46 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
„T.W. Projekt” Tobiasz Walczak
63-720 Koźmin Wlkp. ul. Pleszewska 51
cena ofertowa – 65.060,29 zł. brutto
oferta otrzymała 94,58 pkt.

- Oferta nr 3 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa – 72.000,30 zł. brutto
oferta otrzymała 85,47 pkt.

- Oferta nr 4 – „TOMBUD” Tomasz Kozłowski
64-100 Leszno, ul. Ludowa 2A
cena ofertowa – 85.750,62 zł. brutto
oferta otrzymała 71,76 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Rafał Konieczny 64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 09.06.2010 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Gbiorczyk Maria
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2010-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.