Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Cz???ciowy remont dachu i okien szedowych w budynku Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza ?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Cz???ciowy remont dachu i okien szedowych w budynku Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza ?.


ZO-3410-2/10 Leszno, 19.05.2010 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Częściowy remont dachu i okien szedowych
w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza ”.
1. Zamawiający - Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„DOM-GAZ” Krzysztof Piaszczyk
42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 13
cena ofertowa – 116.646,12 zł. brutto
oferta otrzymała 68,46 pkt.

- Oferta nr 2 – Zakład Produkcyjno-Usługowy
„ALUDACH” Bogdan Sikorski
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 20/2
cena ofertowa – 84.028,22 zł. brutto
oferta otrzymała 95,03 pkt.

- Oferta nr 3 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa – 79.852,90 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy EFEKT GROUP Malepszy Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 26.05.2010 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2010-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.