Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLII /508/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwod??w g??osowania dla os??b uprawnionych do udzia??u w wyborach przebywaj?cych w Szpitalu oraz Areszcie ??ledczym w Lesznie.

UCHWA?A NR XLII /508/ 2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwod??w g??osowania dla os??b uprawnionych do udzia??u w wyborach przebywaj?cych w Szpitalu oraz Areszcie ??ledczym w Lesznie.

Numer uchwa??y: 508
Numer sesji: 42
Rok: 2010
UCHWAŁA NR XLII /508/ 2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 kwietnia 2010 roku


w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz Areszcie Śledczym w Lesznie.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 września 1990r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz. 544 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Leszna uchwala się co następuje:

§ 1

Tworzy się obwody głosowania:

Obwód nr 1 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej – Wojewódzki Szpital
Zespolony Leszno, ul. Jana Kiepury 45
dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających
w szpitalu.

Obwód nr 34 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej – Areszt Śledczy Leszno,
pl. Tadeusza Kościuszki 3
dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających
w areszcie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XLII/508/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu oraz Areszcie Śledczym w Lesznie.


Zgodnie z Uchwałą nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005r. w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym i Areszcie Śledczym w Lesznie.

Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47 poz. 544 ze zmianami) obwody dla osób przebywających w szpitalu i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

W związku z powyższym tworzy się obwód głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Lesznie.Opracowanie:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna

Maciej DZIAMSKI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.