Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLII/499/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: obj?cia dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a Nr XLII/499/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: obj?cia dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 499
Numer sesji: 42
Rok: 2010
Uchwała Nr XLII/499/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: objęcia dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i objęcie w zamian 10 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/499/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie objęcia dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu


Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu odgrywa istotną rolę w rozwoju gminy, gdyż jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.
Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 31.03.2010r.):
 277 Bank Gospodarstwa Krajowego
 75 Gmina Gostyń
 60 Miasto Leszno
 50 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
 45 Miasto i Gmina Krotoszyn
 40 Gmina Rawicz
 22 Powiat Gostyński
 12 Powiat Kościański
 11 Gmina Koźmin Wielkopolski
 10 Gmina Piaski
 8 i mniej udziałów mają: Gmina Kobylin, Gmina Pępowo, Gmina Krobia, Gmina Miejska Górka, Gmina Rydzyna, Gmina Zduny, Gmina Kościan, Gmina Raszków, Gmina Miejska Kościan, Gmina Poniec, Powiat Rawicki, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Śmigiel, Gmina Borek Wlkp., Miasto Sulmierzyce, Gmina Osieczna, Gmina Pogorzela, Gmina Czempiń, Gmina Pakosław, Gmina Lipno, Gmina Dolsk, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rozdrażew, Gmina Bojanowo, Gmina Krzywiń, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Gmina Jutrosin, Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Gmina Święciechowa.
Od początku działalności Funduszu (tj. od lutego 2004r.) ogółem zostało udzielonych poręczeń na kwotę 81.081.667,34 zł, w tym 90 poręczeń firmom z Leszna na łączną kwotę
10.641.326,59 zł (do dnia 31.03.2010r.). W I kwartale bieżącego roku udzielono 11 poręczeń leszczyńskim firmom na łączną kwotę 1 501 500 zł.


Strukturę udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z Leszna przez SFPK przedstawiono poniżej (wg stanu na dzień 31.03.2010r.):

Wg formy prawnej
Liczba firm Wartość poręczeń
os. fiz. 59 6 908 465,00
sp. z o.o. 12 1 560 000,00
sp. cywilne 11 1 114 861,59
Inne 8 1 058 000,00
RAZEM 90 10 641 326,59
Wg rodzaju kredytu
Inwestycyjny 18 2 092 826,59
Obrotowy 72 8 548 500,00
RAZEM 90 10 641 326,59
Wg rodzaju działalności
Produkcja 6 811 000,00
Usługi 48 6 000 895,00
Handel 36 3 829 431,59
Inne 0 0,00
RAZEM 90 10 641 326,59
Wg wielkości kwoty poręczenia
Do 50 tys. zł 28 869 715,00
Pow.50 – 100 tys. zł 20 1 623 020,00
Pow. 100 – 500 tys. zł 42 8 148 591,59
RAZEM 90 10 641 326,59
Wg wielości zatrudnienia
Do 10 osób 55 5 223 436,59
11 -50 osób 33 5 117 890,00
51-249 osób 2 300 000,00
RAZEM 90 10 641 326,59


Wykres nr 1. Struktura udzielonych poręczeń przedsiębiorcom z Leszna ze względu na formę prawną.
Wykres nr 1. Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość kwoty poręczenia.
Wykres nr 1. Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość zatrudnienia.Wykres nr 1. Struktura udzielonych poręczeń ze względu na branże.
Wykres nr 1. Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj kredytu.W 2009 roku nastąpił większy niż zakładano stopień zainteresowania przedsiębiorców poręczeniem SFPK Sp. z o.o. W 2009 roku ogólnie udzielono 331 poręczeń, natomiast plan zakładał 180 poręczeń co oznacza, że plan został zrealizowany
w 183,89%. Także w przypadku Leszna, od 2009 roku obserwowany jest znaczny wzrost zapotrzebowania leszczyńskich przedsiębiorców na poręczenia kredytowe. W 2009 roku udzielono o 32% więcej poręczeń w porównaniu z wartością poręczeń udzielonych w 2008 roku.
W 2009 roku mnożnik kapitałowy Spółki przekroczył zalecaną przez Związek Banków Polskich wartość 3. Oznacza to, że suma wartości udzielonych poręczeń była trzykrotnie większa od kapitału zakładowego Spółki. Zatem, w celu zmniejszenia ryzyka ograniczenia akcji poręczeniowej, konieczne jest zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Dokapitalizowanie SFPK Sp. z o.o. przez miasto Leszno, spowoduje zwiększenie maksymalnej kwoty poręczenia, która na dzień dzisiejszy wynosi 600.000 zł. oraz pozwoli na utrzymanie dynamiki działalności poręczeniowej, dalsze, nieprzerwane funkcjonowanie Spółki i rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Funduszu.
W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.


Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.