Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XLII/496/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu miasta Leszna za rok 2009

U C H W A ? A Nr XLII/496/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud??etu miasta Leszna za rok 2009

Numer uchwa??y: 496
Numer sesji: 42
Rok: 2010


U C H W A Ł A Nr XLII/496/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2009Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) a także w oparciu o art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Leszna udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za rok 2009.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKU Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XLII/496 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2009.Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania budżetu miasta Leszna za rok 2009.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.