Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2011 » 1. Wybory Parlamentarne » SPIS WYBORC??W

SPIS WYBORC??W


Dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy  najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 25.09.2011 roku może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, dostosowanym dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 04.10.2010 roku może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.


Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenie i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed wyborami tj. 18.09.2011 do 25.09.2011r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. 
O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się Imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 07.10.2011 roku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 pok. 4
Tel. 65-529-81-71
Pon. 7.30 do 16.00
Wt-pt. 7.30 do 14.30


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy ( Dz.U.Nr 21, poz 112, z pozn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie spisu wyborców (Dz.U z 2011r, nr 158, poz 942)
- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnie 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmnu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Poplskiej ( Dz.U z 2011, nr 162, poz.978)

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: 1. Wybory Parlamentarne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 81 71
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2010-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.