Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLI /495/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie po??miertnego nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu prof. dr hab. Lechowi Kaczy??skiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWA?A NR XLI /495/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie po??miertnego nadania ??Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu prof. dr hab. Lechowi Kaczy??skiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer uchwa??y: 495
Numer sesji: 41
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLI /495/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie pośmiertnego nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna” Panu prof. dr hab. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1
Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 1 i 55 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

n a d a j e p o ś m i e r t n i e

Panu prof. dr hab. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA LESZNA.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI /495/ 2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 15 kwietnia 2010 roku

sprawie pośmiertnego nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna” Panu prof. dr hab. Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
W obliczu tragicznych dla naszego kraju wydarzeń, jakie miały miejsce w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku Rada Miejska Leszna postanowiła uczcić osobę prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP przyznając mu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Leszna”.
To, nie mające precedensu w historii naszej państwowości, zdarzenie, jakim była katastrofa lotnicza, w które zginęły najważniejsze osoby w państwie, stanowić będzie niezwykle ważny punkt odniesienia dla przyszłych pokoleń. Prezydent Lech Kaczyński całą swoją biografią zasłużył na miano patrioty, który niezłomnie dążył do tego, by historyczna prawda o Polsce, stanowiła fundament, na którym budowana będzie przyszłość naszego kraju. Realizował swoje cele poprzez konsekwencję i rzetelną pracę - wartości, które niezwykle mocno cenione są w Wielkopolsce i Lesznie.
Niezłomność przekonań, upór w dążeniu do ich realizacji oraz umiejętność zjednywania innych do własnych racji pozwoliły Lechowi Kaczyńskiemu na osiąganie wielu sukcesów odnoszonych zarówno w działalności opozycyjnej, jak i zawodowej. A prawość charakteru dawała najlepszy z możliwych mandat do piastowania wielu ważnych państwowych i samorządowych funkcji. Prof. dr hab. Lech Kaczyński sprawował funkcję senatora, posła, był Ministrem Sprawiedliwości, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, by wreszcie sięgnąć po najwyższy urząd w państwie – urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Osoba Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego była doceniana zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Prezydent otrzymał: doktorat honoris causa gruzińskiego Państwowego Uniwersytetu im. Dżawachiszwilego, doktorat honoris causa Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy prezydencie Ukrainy, doktorat honoris causa Mongolskiego Uniwersytetu Państwowego, doktorat honoris causa Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu, doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu Słowiańskiego w Baku.
Działalność Lecha Kaczyńskiego została uhonorowana również licznymi odznaczeniami i orderami w tym między innymi: Złotym Łańcuchem i Gwiazdą Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego, Łańcuchem Orderu Króla Abdulaziza, Orderem Zwycięstwa Świętego Jerzego, Orderem Księcia Jarosława Mądrego I Stopnia, Orderem Infanta Henryka z Wielką Wstęgą, Orderem Białego Podwójnego Krzyża I klasy, Krzyżem Wielkim z Łańcuchem Orderu Republiki Węgierskiej, Orderem Wielkiego Księcia Witolda I Klasy z Łańcuchem oraz Orderem imienia Gejdara Alijewa.
Niniejsza uchwała stanowi najwyższy wyraz szacunku, jaki składają, tragicznie zmarłemu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu mieszkańcy i władze Miasta Leszna.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.