Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja umarzajaca post?powanie dotycz?ce wydania decyzji ??rodowiskowej dla stacji bazowej telefonii kom??rkowej w Lesznie przy ul. S??owia??skiej.

Decyzja umarzajaca post?powanie dotycz?ce wydania decyzji ??rodowiskowej dla stacji bazowej telefonii kom??rkowej w Lesznie przy ul. S??owia??skiej.

Numer dokumentu: GK-O-7624-32/09
Rok: 2010

                               OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
                                                       z a w i a d a m i a m
Strony postępowania o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 26, dz. nr 21, na dachu budynku TPSA.
Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z/s w Warszawie ul. Skierniewicka 10A.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.
Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w terminie od 16.04 do 29.04.2010 r. w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

                                                                                                             Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.