Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/493/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyra??enia niezadowolenia wobec decyzji o likwidacji 69 Leszczy??skiego Pu??ku Przeciwlotniczego.

Uchwa??a Nr XL/493/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyra??enia niezadowolenia wobec decyzji o likwidacji 69 Leszczy??skiego Pu??ku Przeciwlotniczego.

Numer uchwa??y: 493
Numer sesji: 40
Rok: 2010


Uchwała Nr XL/493/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia niezadowolenia wobec decyzji o likwidacji
69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącej likwidacji 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, Rada Miejska Leszna:
§ 1
Wyraża niezadowolenie wobec decyzji podjętej przez Ministra Obrony Narodowej, a dotyczącej likwidacji 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen dyw. Stefana Roweckiego „Grota”;
§ 2
Wyraża ubolewanie nad faktem nieuwzględnienia przez Ministra Obrony Narodowej stanowiska Rady Miejskiej Leszna oraz leszczyńskiego społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego.
§ 3
Zobowiązuje Prezydenta Miasta Leszna do poinformowania Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego i parlamentarzystów okręgu kalisko-leszczyńskiego o podjętym stanowisku.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/493/2010 Z DNIA 25 MARCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA NIEZADOWOLENIA WOBEC DECYZJI O LIKWIDACJI 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO.

Decyzja podjęta przez Ministra Obrony Narodowej faktycznie przesądza o likwidacji 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, który nierozerwalnie związał się z historią miasta i jego obywateli, kontynuując szczytne tradycje polskiego oręża zapoczątkowane przez stacjonujący w mieście wcześniej 55 Poznański Pułk Piechoty (1 pułk strzelców wielkopolskich) i 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego (3 Pułk Ułanów Wielkopolskich).
Decyzja Ministra mija się z oczekiwaniami mieszkańców Miasta Leszna, w tym szczególnie leszczyńskiej młodzieży oraz organizacji pozarządowych i innych środowisk skupionych wokół leszczyńskiego pułku. Sposób przedstawienia informacji na temat działań podjętych wobec garnizonu leszczyńskiego nie przystoi do wagi tej decyzji.
W dniu 26.02.2010 Prezydent Miasta Leszna zwrócił się z pismem kierowanym do Ministra Obrony Narodowej z apelem o podjęcie wszelkich działań mających na celu utrzymanie obecnego statusu naszego leszczyńskiego pułku.
Brak odpowiedzi na wspomniane pismo oraz lakoniczne i mało analityczne informacje na temat zmian jakie dotkną 69 Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy prezentowane w trakcie spotkania z dziennikarzami, które miało miejsce podczas wizyty Ministra Obrony Narodowej w Lesznie nie współgrają z wagą tej decyzji i jej wpływem na życie miasta Leszna.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomasz Malepszy Prezydent
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.