Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XL /490/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

U C H W A ? A Nr XL /490/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie : nadania nazwy ulicy

Numer uchwa??y: 490
Numer sesji: 40
Rok: 2010U C H W A Ł A Nr XL /490/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


1. Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulicy Dożynkowej nadaje się nazwę:

Chabrowa

2. Usytuowanie ulicy w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Wojciech RajewskiU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XL/490/ 2010 z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.W związku z potrzebą nadania nazwy ulicy drodze położonej w rejonie ulicy Dożynkowej dokonano analizy rozwoju obszarów sąsiednich. Biorąc pod uwagę, że proponowana nazwa sytuowana jest w obszarze, który zgodnie z założeniem planistycznym ma stanowić duży obszar zurbanizowany, proponuje się przyjąć jednorodne tematycznie nazewnictwo dla ulic, które będą tworzone w tym rejonie. Nazwanie ulicy „Chabrowa” nadawałoby kierunek temu nazewnictwu, rozpoczynając tworzenie indeksu nazw wywodzących się od popularnych nazw kwiatów.
Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i KatastruInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.