Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/489/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie obchod??w w Lesznie w roku 2010 Jubileuszu 90-lecia Garnizonu Leszno

Uchwa??a Nr XL/489/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie obchod??w w Lesznie w roku 2010 Jubileuszu 90-lecia Garnizonu Leszno

Numer uchwa??y: 489
Numer sesji: 40
Rok: 2010
Uchwała Nr XL/489/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 marca 2010 roku


w sprawie obchodów w Lesznie w roku 2010 Jubileuszu 90-lecia Garnizonu Leszno

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 10 ust. 1 Statutu Leszna Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna, w związku z 90 rocznicą powstania Garnizonu Leszno, ogłasza w mieście Lesznie w roku 2010 obchody Jubileuszu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Leszna
Wojciech Rajewski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/489/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie obchodów w Lesznie w roku 2010 Jubileuszu 90-lecia Garnizonu Leszno

Podjęcie niniejszej uchwały wydaje się oczywiste wobec roli Garnizonu w rozwój społeczno – gospodarczy miasta. Do jej podjęcia inspirowało również Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno.
W 2010 roku mija 90 rocznica istnienia Garnizonu Leszno. Dnia 17 stycznia 1920 roku Leszno i powiat po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku oraz na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego po ponad 120 latach zaborów powróciło do macierzy.
W okresie międzywojennym powstał w Lesznie Garnizon, w którym w wyniku ostatecznego ukształtowania organizacji stacjonował 55 Poznański Pułk Piechoty oraz 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
W okresie międzywojennym pułkami w Lesznie dowodziło wielu znanych oficerów, w tym przede wszystkim płk dypl.[gen.dyw.] Stefan Rowecki „Grot”, który w latach 1930-1935 dowodził 55 Poznańskim Pułkiem Piechoty oraz płk Władysław Wiecierzyński.
Również w czasie okupacji istniał podziemny garnizon, w którym konspiracyjną działalność w 1939-1940 roku prowadziła m.in. Tajna Siódemka z druhem Otto Roszakiem na czele, istniał Inspektorat Rejonowy ZWZ AK, którym dowodził ppor. rez. Jerzy Handke, po nim ppor. rez. Maksymilian Lewandowski.
Po wyzwoleniu Miasta spod okupacji niemieckiej w Garnizonie stacjonowały m.in. 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej, 86 pułk artylerii przeciwlotniczej, 11 pułk piechoty i 119 pułk artylerii 4 Dywizji Piechoty i 80 pułk artylerii przeciwlotniczej, który w 1967 roku przejął numer, dziedzictwo bojowe i tradycje 69 pułku artylerii przeciwlotniczej, 19 Samodzielny Oddział Topograficzny (obecnie 19 Samodzielny Oddział Geograficzny). W dniu 3 września 1994 roku dowódca pułku, płk dypl. Mirosław Rochmankowski, odebrał sztandar ufundowany przez mieszkańców Leszna, a pułk przyjął nazwę 69 Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
Współpraca wojska i miasta zawsze była owocna dla obu stron. Żołnierze pomagali ludziom potrzebującym zarówno w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Dożywiali biedne dzieci, organizowali kolonie letnie, zorganizowali przedszkole dla ubogich. Wojsko przy współudziale miejscowych nauczycieli uczyło pisać i czytać żołnierzy analfabetów. Również po wojnie wojsko pomagało miejscowemu społeczeństwu i władzom m.in. przy odbudowie zamku w Rydzynie, w czasie zimy stulecia w 1979 roku, kiedy to ruchome elektrownie wojskowe zaopatrywały w prąd szpitale miejskie, czy podczas powodzi stulecia w 1997 r. walcząc z żywiołem. Wspólnie z władzami miasta wojsko pamięta o żołnierzach minionej wojny, w różnych miejscach miasta przy pomnikach, obeliskach i tablicach upamiętniających czyny naszych żołnierzy czci ich pamięć w dniach ważnych: 17 i 19 stycznia, 3 i 8 maja, 15 sierpnia, 21 października, 11 listopada, 27 grudnia.
Decyzją władz miasta 3 maja 1995 roku, w rok jubileuszu 75-lecia, Garnizon Leszno wyróżniony został odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta Leszna”.
Biorąc pod uwagę bogatą historię jednostek stacjonujących w Lesznie w różnym okresie oraz trwałą więź mieszkańców Leszna z wojskiem, celowym jest zorganizowanie obchodów jubileuszu 90-lecia Garnizonu Leszno w 2010 roku.
Głównym organizatorem obchodów będzie Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno, które przedstawiło szczegółowy program i kosztorys przedsięwzięcia.
Uroczystości trwać będą w 2010 roku od kwietnia do grudnia i obejmować będą m.in. uroczystą zbiórkę pododdziałów leszczyńskich jednostek, konferencje naukowe, wystawy tematyczne, konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rysunkowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wydawnictwa, medale okolicznościowe, tablice pamiątkowe.
Koszty dofinansowania oszacowano na około 40 000 zł. Uruchomienie środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu na realizację programu.Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.