Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/487/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Hufcowi Zwi?zku Harcerstwa Polskiego im. ??o??nierzy Garnizonu Leszczy??skiego w Lesznie

Uchwa??a Nr XL/487/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Hufcowi Zwi?zku Harcerstwa Polskiego im. ??o??nierzy Garnizonu Leszczy??skiego w Lesznie

Numer uchwa??y: 487
Numer sesji: 40
Rok: 2010


Uchwała Nr XL/487/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego w Lesznie

Rada Miejska Leszna działając na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz § 54 ust. 2 i § 55 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Nr 59, poz. 1252 zmiany: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 136, poz. 2678, Nr 140, poz. 2812 z 2002 roku, Nr 129, poz. 3551 z 2003 r. Nr 151, poz. 2849, z 2007 roku, Nr 122, poz. 2845 z 2009 r. Nr 96, poz. 1460)
uchwala co następuje:


§ 1

Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego w Lesznie

nadaje się:

O D Z N A C Z E N I E


ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUzasadnienie do Uchwały Nr XL/487/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Miasta Leszna
Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego w Lesznie.

O podjęcie przedmiotowej uchwały wnioskowali Radni Klubu Lewicy, których inicjatywę poparli pozostali radni Rady Miejskiej Leszna.
Harcerstwo polskie zrodziło się w 1910 roku, jako wychowawczy nurt młodzieżowy, oparty częściowo na wzorach skautingu. Swój początek datuje od przetłumaczenia przez Andrzeja Małkowskiego na język polski podręcznika twórcy skautingu – Roberta Baden-Powella „Scouting for boys”. Od tego czasu tysiące Polaków w całym kraju, a także poza granicami, miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Młodociani skauci przyjmując metody zapoczątkowane przez generała Baden – Powella kształcili się na dobrych obywateli, bo stosowane metody nacechowane były patriotyzmem, głębokim humanizmem, umiłowaniem przyrody i świata, uczyły samodzielności, zaradności w każdej sytuacji, wyzwalały odwagę, prawość, uczyły służyć ojczyźnie, nieść pomoc bliźnim.
Na początku 1920 r powstały drużyny działające na rzecz ZHP w Lesznie. Były to kolejno:
- 1. Drużyna Harcerzy działająca przy Państwowym Gimnazjum Męskim (22 luty 1920 r.)
- 2. Drużyna Harcerzy zorganizowana przez Zygmunta Kalksteina (11 maj 1920 r.)
- 3. Drużyna Harcerzy przy Szkole Powszechnej nr 1 (koniec 1920 r.)
- 4. Drużyna Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego (pierwsza połowa 1921 r)
- 5. Drużyna Harcerzy powstałej przy Szkole Ćwiczeń (jesień 1920 r.).
Wszystkie te drużyny dały początek działalności ZHP w Lesznie, której pierwszym komendantem został prefekt gimnazjum, ks. Dr Zygmunt Baranowski.
W roku bieżącym obchodzony jest jubileusz 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich, a struktury organizacji harcerskiej funkcjonują w Lesznie od ponad dziewięćdziesięciu lat. Leszczyński Hufiec ZHP posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek w pracy wychowawczej i aktywności społecznej na rzecz otoczenia. W jego szeregach działało i działa do dziś wielu zasłużonych społeczników – ludzi oddanych pracy dla innych i uczących tego kolejne pokolenia.
Leszczyńskie środowisko harcerskie dla obrony ojczyzny poniosło ofiary ludzkie. W Lesznie jak w wielu miastach polskich w czasie II wojny światowej istniała tajna organizacja harcerska o kryptonimie „Tajna Siódemka”. Wielu z jej członków za swoją działalność poniosło śmierć: przez rozstrzelanie, w kaźniach Gestapo
i w obozach koncentracyjnych. Leszczyńscy harcerze stawiali opór najeźdźcy hitlerowskiemu walcząc w oddziałach mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, uczestniczyli w walkach wyzwoleńczych.
Służba i oddanie dla ojczyny jest niepomierne, a zasługi Hufca ZHP Leszno dla miasta bardzo cenne. Pracująca obecnie kadra instruktorska świadoma jest swoich korzeni, swojego dziedzictwa, wkładu wychowawczego i kulturowego w życie mieszkańców Leszna.
Jednostki organizacyjne ZHP w Lesznie przez wszystkie lata swojego istnienia były szkołą wychowania patriotycznego i zaangażowania obywatelskiego dla tysięcy młodych mieszkańców miasta. Obecność młodych i starszych ludzi w harcerskich mundurach widoczna jest w mieście Lesznie nie tylko podczas świąt i uroczystości,
a o związkach ze środowiskiem leszczyńskim świadczy chociażby przyjęte imię hufca.

Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.