Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicy Nowej w Lesznie.

Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicy Nowej w Lesznie.

Numer dokumentu: GK-O.7624-2/10
Rok: 2010

                           OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
Strony postępowania o wszczęciu w dniu 26 lutego 2010 r. postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej w ulicy Nowej w Lesznie wraz
z wyposażeniem technicznym.
Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o opinię
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedmiotowej inwestycji.
Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
w Lesznie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 24, II piętro.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.                                                                                                        Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.