Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? dw??ch budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, na dzia??ce nr 287 przy ul. ?owieckiej w Lesznie.

Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? dw??ch budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, na dzia??ce nr 287 przy ul. ?owieckiej w Lesznie.


Miasto Leszno
działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, na działce nr 287 przy ul. Łowieckiej w Lesznie, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Stanisław Dudkowiak, Ewa Dudkowiak Spółka Jawna
ul. Borowikowa 14
64-100 Leszno
Cena oferty najkorzystniejszej: 1477 457,65 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p.

Firma

Oferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela
ul. Wodna 16
64-030 Śmigiel

1 575 339,96

93,8

2.

Firma „TOMBUD” Tomasz Kurpisz
ul. Żytnia 21
64-100 Leszno

1 554 700,12

95,0

3.

Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Rogowicz
ul. Kosynierów 4
56-200 Góra

1 587 893,06

93,0

4.

DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Stanisław Dudkowiak, Ewa Dudkowiak Spółka Jawna
ul. Borowikowa 14
64-100 Leszno

1 477 457,65

100,0

5.

 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Ryszard Chmielewski
ul. Borowikowa 12
64-100 Leszno

2 332 858,34

63,3

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM-BUD”
Tomasz Hryniszak
ul. Obrońców Lwowa 4
64-100 Leszno

1 824 901,41

81,0

7.

Firma Remontowo Budowlana Adam Żak
Kłoda 16a/7
64-130 Rydzyna

1 718 121,09

Oferta odrzucona

8.

 Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Sp. z o.o.
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno

1 760 018,27

83,9

9.

„EFEKT GROUP MALEPSZY” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno

1 932 521,98

Oferta odrzucona


Wykonawcy których oferty zostały odrzucone:
1) Firma Remontowo – Budowlana Adam Żak
64-130 Rydzyna, Kłoda 16a/7
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysów ofertowych na instalację głównych wyłączników prądu, na budynkach nr 2 i 3, wprowadzonych do zakresu zamówienia zmianą nr 1 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koszt instalacji przedmiotowych wyłączników prądu nie został ujęty w cenie oferty przetargowej.
Uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu błędnej stawki podatku VAT do wyceny instalacji wyłącznika ppoż. na budynku nr 2. - zastosowano stawkę 22 % , a powinno być 7 %.
Do wyceny instalacji wyłącznika ppoż. na budynku nr 3 zastosowano prawidłową stawkę podatku VAT 7 %
Uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – błąd w obliczeniu ceny.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2010-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.