Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/476/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie obchod??w w Lesznie w roku 2010 jubileuszu 100-lecia harcerstwa polskiego

Uchwa??a Nr XXXIX/476/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie obchod??w w Lesznie w roku 2010 jubileuszu 100-lecia harcerstwa polskiego

Numer uchwa??y: 476
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/476/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie obchodów w Lesznie w roku 2010
jubileuszu 100-lecia harcerstwa polskiegoNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 10 ust. 1 Statutu Leszna Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


Rada Miejska Leszna, w związku z 100. rocznicą powstania harcerstwa polskiego, ogłasza w mieście Lesznie w roku 2010 obchody jubileuszu i przyjmuje program obchodów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZ A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIX/476/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

w sprawie obchodów w Lesznie jubileuszu 100-lecia harcerstwa polskiego

W roku 2010 mija 100 rocznica powstania na ziemiach polskich pierwszych organizacji harcerskich. Historia harcerstwa swój początek datuje od przetłumaczenia przez Andrzeja Małkowskiego na język polski podręcznika twórcy skautingu - Roberta Baden-Powella „Scouting for boys". Od tego czasu tysiące Polaków w całym kraju, a także poza granicami, miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
Mimo upływu lat, zasady ruchu pozostały takie same, a dekalog harcerza nadal jest aktualny, tak samo jak służba w imię przyjaźni, braterstwa i ojczyzny.
O walorach wychowania patriotycznego harcerstwa świadczy niemała ofiara krwi, jaką harcerki i harcerze ofiarowali Ojczyźnie, walcząc o wolność w latach 1918-1920 oraz 1939-45. Młodzi i starsi harcerze ginęli na frontach I i II wojny światowej, w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Śląskich, Obronie Lwowa i kresów wschodnich, w Powstaniu Warszawskim, w podziemnych Szarych Szeregach.
W przełomowym roku 1989, w dniach kiedy Polska odzyskiwała suwerenność, harcerstwo polskie włączyło się w nurt przemian społecznych dając Polsce kadry, wychowując młodych ludzi w duchu nowoczesnego patriotyzmu.
Także w Lesznie harcerstwo odcisnęło swoje pozytywne znamię. Tysiące młodych ludzi przeszło szkołę życia pracując nad własnym rozwojem, zdobywając nowe umiejętności, czyniąc wokół dobre uczynki.
Niniejszy projekt jest II wersją uchwały. Pierwotna wersja - przygotowana przez grupę radnych-wnioskodawców Andrzeja Bortela, Sławomira Szczota, Edwarda Bąkowskiego, Kazimierza Jęcza, Łukasza Borowiaka, Stanisława Mikołajczyka została na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2009 roku odesłana do zmodyfikowania do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Na posiedzeniu Komisji EKS w dniu 15 grudnia 2009, z udziałem radnych z innych komisji oraz przedstawicieli Komendy Hufca ZHP, działaczy harcerstwa i seniorów związku przedstawiono szereg propozycji obchodów w Lesznie 100-lecia harcerstwa polskiego. Na spotkaniu tym wyłoniono zespół roboczy, który wypracował ostateczną wersję programu obchodów, łącznie z kosztami zaplanowanych przedsięwzięć. Koszt dofinansowania oszacowano na około 70 tys. zł. Uruchomienie powyższych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu na realizację programu.


Opracowała:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KEKiS Ryszard Hayn
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.