Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIX/467/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XXXIX/467/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 467
Numer sesji: 39
Rok: 2010Uchwała Nr XXXIX/467/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§1

Po § 2 uchwały nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, dodaje się § 2a, który otrzymuje brzmienie:

„ § 2a
Zaciągnięcie zobowiązania finansowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi na rzecz Leszczyńskiego Centrum Biznesu Spółki z o.o. w Lesznie, która jest odpowiedzialna za złożenie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej WRPO, będzie stroną podpisującą umowę o dofinansowanie oraz będzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu.”§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/467/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 lutego 2010 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

W związku ze złożonym przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” i wymogiem Instytucji Zarządzającej WRPO dotyczącym zabezpieczenia wkładu własnego (60% wartości kosztów kwalifikowanych i całości kosztów niekwalifikowanych projektu) w uchwale nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych powinien zostać wskazany podmiot (spółka) na rzecz którego przekazane (zabezpieczone) będą środki i podmiot ten składał będzie wniosek o dofinansowanie, podpisywał umowę o dofinansowanie, a także realizował projekt.
Wg opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego obecna uchwała o zaciągnięciu zobowiązania finansowego przez Radę Miejską Leszna na pokrycie wydatków (zabezpieczeniu wkładu wnioskodawcy) w ramach projektu "Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie", bez wskazania podmiotu, na rzecz którego zabezpieczone są środki jest niewystarczająca.
Z tego też względu niezbędne jest wprowadzenie nowego paragrafu do ww. uchwały ze wskazaniem Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o., na rzecz którego zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta Leszna na realizację inwestycji dot. budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie.Opracowało:
Biuro Projektów Unijnych
przy współpracy z Wydziałem Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Magdalena Sobecka
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.