Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Dostaw? fabrycznie nowego agregatu pr?dotw??rczego do budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Wa??owej 5?.                                                                        Leszno, dnia 19 stycznia 2010 roku
OR - A 341/14/2009


       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 1
37-300 Leżajsk Cena ofertowa: 55.632,00 zł brutto
Oferta Nr 2 – EPS SYSTEM Robert Lipnicki
ul. Harcerska 16
32-540 Trzebinia Cena ofertowa: 58.560,00 zł brutto
Oferta Nr 3 – DELTA POWER Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 82R
02-849 Warszawa Cena ofertowa: 76.860,00 zł brutto
Oferta Nr 4 – AGREGATY PEX – POOL PLUS Janusz Kania
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica Cena ofertowa: 57.828,00 zł brutto
Oferta Nr 5 – IQ – Power Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 135/109
50-440 Wrocław Cena ofertowa: 101.870,00 zł brutto
Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ELEKTROBUD”
Marek Bazylewicz
Przyczyna Dolna 39
67-400 Wschowa Cena ofertowa: 59.999,60 zł brutto
Oferta Nr 7 – PHE NOWA FRANCE Sp. z o.o.
Ul. Złotowska 30
60-189 Poznań Cena ofertowa: 48.190,00 zł brutto
Oferta Nr 8 – „ELEKTROINSTAL” Maria Smużniak
Ul. Czereśniowa 37
67-400 chowa Cena ofertowa: 52.460,00 zł brutto

2. Oferty nr 1, 2, 4, 6, zostały złożone i sporządzone prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ponadto Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że z przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty nr: 3, 5, 7, 8 z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ.
4. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 2
55.632,00
58.560,00 x 100 = 95,00 pkt

Oferta Nr 4
55.632,00
57.828,00 x 100 = 96,20 pkt

Oferta Nr 6
55.632,00
59.999,60 x 100 = 92,72 pkt

5. W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. ul. Hutnicza 1 37-300 Leżajsk, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.