Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Zapytania o cen? na ??Bie???ca dostawa materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Zapytania o cen? na ??Bie???ca dostawa materia????w eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urz?du Miasta Leszna?.


                                                                         Leszno, dnia 11 stycznia 2010 roku
OR - A 341/15/2009

      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
Dot.: Zapytania o cenę na „Bieżąca dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Leszna”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – GRUPA CELS Szymon Ciszyk
Ul. Chrobrego 13
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 133.831,44 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – TECHNIKA BIUROWA Sp. c. Beata i Marek Kaszuba
Ul. Ułańska 9
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 140.345,74 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 3 – „FORMAT – PAPIER” FHU Sp. c. Beata i Zdzisław Całujek
Ul. Święciechowska 96
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 135.054,93 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 4 – LOGIN COMPUTER Bogna Han
Ul. Leszczyńskich 27
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 135.890,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 2
133.831,44
140.345,74 x 100 = 95,36 pkt

Oferta Nr 3
133.831,44
135.054,93 x 100 = 99,09 pkt

Oferta Nr 4
133.831,44
135.890,00 x 100 = 98,49 pkt

W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: GRUPA CELS Szymon Ciszyk Ul. Chrobrego 13 64-100 Leszno, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.