Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wszcz?ciu z urz?du post?powania administracyjnego w sprawie o ustalenie i wyp??acenie odszkodowania za prawo w??asno??ci cz???ci nieruchomo??ci gruntowej po??o??onej w Lesznie przy ul. Us??ugowej.

Obwieszczenie o wszcz?ciu z urz?du post?powania administracyjnego w sprawie o ustalenie i wyp??acenie odszkodowania za prawo w??asno??ci cz???ci nieruchomo??ci gruntowej po??o??onej w Lesznie przy ul. Us??ugowej.

Numer dokumentu: ---
Rok: ---

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie przepisów art. 61, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 12, art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 130, art. 133, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm./ - Prezydent Miasta Leszna wykonyjąc zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, iż zostało wszczęste z urzędu i toczy się przed tut. organem pod sygn. GN.72211/79/09 postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Usługowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 81/4 o powierzchni 0,0335 ha, ark. m. 130, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 21902 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Lesznie jako własność Pluta Marianna owdowiała Klimecka z domu Wawrzyniak - w związku z decyzją Prezydenta Miasta Leszna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 30.10.2009r. nr AP.5541-3/2009.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2010-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.