Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - rozbudowa stacji paliw przy ul. Obro??c??w Lwowa

Obwieszczenie - rozbudowa stacji paliw przy ul. Obro??c??w Lwowa

Numer dokumentu: ---
Rok: 2010

                                                                           Leszno, dnia  7 stycznia  2010 r.

 GK-O-7624-12/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 33 ust. 1  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 z 2008 r.  poz. 1227 ze zm.)                                                

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 2 czerwca 2009 r. na  wniosek firmy EDEN PLUS M.Zachwieja, P.Zachwieja  zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  polegającego  na rozbudowie stacji paliw położonej w Lesznie przy ul. Obrońców Lwowa 18 na dz. nr 1/34, o podziemny dwupłaszczowy, dwukomorowy zbiornik o pojemności 40 m3  (Ø 2500 mm) ze studzienką zlewową, z jedną komorą (15 m3)  na olej napędowy,   połączoną  przewodami paliwowymi z funkcjonującym dystrybutorem i komorą drugą (rezerwową 25 m3) na biopaliwo (bioester lub bioetanol). 

 

Mając na uwadze, że Prezydent Miasta Leszna postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2009 r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko przystąpiono do jej przeprowadzenia.

 

 

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej oraz rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie  jest Prezydent Miasta Leszna, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko,  właściwymi do dokonania uzgodnienia lub wydania opinii są : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) w terminie od 08.01 - 28.01.2010 r. , w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pok.  nr 25.

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2010-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.