Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXXVIII/461/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.

U C H W A ? A Nr XXXVIII/461/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.

Numer uchwa??y: 461
Numer sesji: 38
Rok: 2009

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/461/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59 z 1999 roku, poz. 1252 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały słowa „ 31 grudnia 2009 roku” zmienia się na „ 31 marca 2010 roku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVIII/461/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.Przewodniczący Komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna naszej Rady przekazał jednomyślne stanowisko tej komisji o przedłużeniu jej prac do dnia 31 marca 2010 roku.
Przedłużenie prac spowodowane jest głównie oczekiwaniem na opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie herbu Miasta Leszna.
W związku z powyższym uważam za uzasadnione przedłużenie prac Komisji doraźnej do opracowania nowego Statutu Leszna.


Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.