Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/455/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2010

Uchwa??a Nr XXXVIII/455/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2010

Numer uchwa??y: 455
Numer sesji: 38
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVIII/455/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/455/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Strategicznym celem jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
W programie przyjmuje się cztery priorytety:
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami.

Program został przyjęty na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 07.12.2009 roku.
Opracowało:
Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bo??ena Moksiewicz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.