Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVIII/453/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej.

Uchwa??a Nr XXXVIII/453/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej.

Numer uchwa??y: 453
Numer sesji: 38
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVIII/453/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w okresie od 08 lutego do 30 kwietnia 2010r. prowadzenie spraw, o których mowa w art.30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 241, poz.2416 ze zmianami).

§ 2

Szczegółowy zakres zadania przyjętego przez Miasto Leszno do realizacji, o którym mowa w § 1, określi porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXVIII/453/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjecia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.Miasto Leszno realizuje czynności związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, a w szczególności określeniem zdolności osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do służby wojskowej jako zadanie zlecone przez Wojewodę. Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej, której przewodniczący stosownie do potrzeb może kierować osobę stawiającą sie do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne.
W związku z powyższym Wojewoda powierza Miastu Leszno, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Leszna, podpisanie umów z lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Podpisanie w/w umów wymaga zgody Rady Miejskiej Leszna.

Opracował :
Wydział Spraw Obywatelskich

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.