Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Zapytania o cen? na bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Zapytania o cen? na bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna


                                                                          Leszno, dnia 23 grudnia 2009 roku
OR - A 341/13/2009


       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
Dot.: Zapytania o cenę na bieżącą dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 – „Format Papier” Firma Handlowo-Usługowa
Beta, Zdzisław Całujek Sp. C.
ul. Święciechowska 96
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 77.049,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowe
„Afla” Krzysztof Przybylski
ul. Gostyńska 41
64-000 Kościan
Cena ofertowa: 80.632,61 brutto

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Po uwzględnieniu konsekwencji rachunkowych dokonanych przez Zamawiającego poprawek poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 1 otrzymała100 pkt (najniższa cena)
Oferta Nr 2
77.049,00
80.632,61 x 100 = 95,55 pkt

W związku z powyższym do realizacja przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa „Format-Papier” S.C. Beata, Zdzisław Całujek, który spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zaproponował najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.