Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXVII/443/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniaj?cej Uchwa??? Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXXVII/443/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniaj?cej Uchwa??? Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 443
Numer sesji: 37
Rok: 2009
Uchwała Nr XXXVII/443/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku

zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następującą zmianę:

1) w wierszu 3 tabeli:
a) kolumna 4 otrzymuje brzmienie „121873”,
2) w wierszu 5 tabeli:
a) kolumna 4 otrzymuje brzmienie „93462”.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/443/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Uchwałą Nr XXXV/409/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali położonych między innymi przy ul. Przemysłowej 28/1 i ul. Sikorskiego 26/15, określonych w wierszach 3 i 5.
W cenie lokalu położonego przy ul Przemysłowej 28/1 określonej w wierszu 3 tabeli, w kolumnie 4 nie uwzględniono wpłaconej przed 12.11.1994 r. kaucji wynoszącej po waloryzacji 902,00 zł. Cena lokalu z uwzględnieniem wpłaconej przed 12.11.1994 r. kaucji wynosi 121873,00 zł.
W cenie lokalu położonego przy ul Sikorskiego 26/15 określonej w wierszu 5 tabeli, w kolumnie 4 nie uwzględniono wpłaconej przed 12.11.1994 r. kaucji wynoszącej po waloryzacji 4754,00 zł. Cena lokalu z uwzględnieniem wpłaconej przed 12.11.1994 r. kaucji wynosi 93462,00 zł.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.