Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/435/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka??c??w Leszna z??o??onej dnia 04 listopada 2009 roku

Uchwa??a Nr XXXVII/435/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka??c??w Leszna z??o??onej dnia 04 listopada 2009 roku

Numer uchwa??y: 435
Numer sesji: 37
Rok: 2009Uchwała Nr XXXVII/435/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej dnia 04 listopada 2009 roku


Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 35 ustęp 1 i 2 Statutu Leszna.


§ 1


Rada Miejska Leszna, w związku z petycją mieszkańców, opowiada się za:
- dokonania przed ostatecznymi decyzjami na etapie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego analizy skutków oddziaływania wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych na społeczno – gospodarczą kondycję
miasta, w tym szczególnie Starówki,
- uwzględnieniu w planach rozwoju handlu elementów równowagi.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/435/2009 Rady Miejskiej Leszna dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna złożonej dnia 04 listopada 2009 roku


W dniu 4 listopada br. złożono w Biurze Rady Miejskiej Leszna petycję w sprawie skutków wielko - powierzchniowych obiektów handlowych dla Starówki.
Uzgodniłem z pełnomocnikiem wnoszących petycję Panią Hanką Ratajską, że nie ma konieczności, aby zwoływać sesję nadzwyczajną a rozpatrzenie petycji będzie jednym z punktów porządku obrad najbliższej sesji zwyczajnej.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.