Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwala Nr XXXVI/414/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwala Nr XXXVI/414/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 pa??dziernika 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 414
Numer sesji: 36
Rok: 2009

Uchwala Nr XXXVI/414/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1

Miasto Leszno udziela pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2010 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P- Włoszakowice – Boszkowo- granica powiatu”.

§2

1. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona ze środków własnych Miasta,
w wysokości 1.200.000,00zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2. Warunkiem udzielenia pomocy jest pozytywna decyzja o przyznaniu dofinansowania
zadania, o którym mowa §1 ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej miedzy Miastem Lesznem a Powiatem Leszczyńskim.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/414//2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu

Starosta Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna pismem nr ZDP 5447/11/1561/2009 z dnia 23 września 2009 r z prośbą o dofinansowanie inwestycji drogowej Powiatu Leszczyńskiego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P- Włoszakowice – Boszkowo - granica powiatu”. Powiat Leszczyński zamierza ubiegać się o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jego realizacja przewidziana jest na 2010 rok.
Odcinek objęty dofinansowaniem jest długości 5,8 km. Szacuje się, że koszt całkowity tego zadania wyniesie około 10.000.000,00 z czego możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie do 50%. Udzielenie pomocy finansowej jest zasadne, gdyż z drogi tej każdego roku korzystają setki mieszkańców miasta Leszna a w szczególności w okresie letnim, odbywa się tam wzmożony ruch. W chwili obecnej droga ta znajduje się w złym stanie technicznym, a jej przebudowa wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa.
Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.