Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont pomieszcze?? biurowych w Bursie Mi?dzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostaw? i monta??em mebli?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont pomieszcze?? biurowych w Bursie Mi?dzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostaw? i monta??em mebli?.


Leszno, dnia 03 listopada 2009 roku
OR - A 341/09/2009

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń biurowych w Bursie Międzyszkolnej w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 11 wraz z dostawą i montażem mebli”.

1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 – „EFEKT GROUP MALEPSZY” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno
Cena ofertowa: 136.471,52 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta Nr 2 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie Os. 700-lecia 20,
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 91.123,36 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)

Oferta Nr 1
91.123,36
136.471,52 x 100 = 66,00 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny Krzycko Wielkie Os. 700-lecia 20, 64-117 Krzycko Małe, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.