Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » URZ?D MIASTA LESZNA OG?ASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDA?? SAMOCHODU POLONEZ TRUCK 1.6 Kat. 2.3t NR REJESTRACYJNY LNE 7106 ROK PROD. 1997

URZ?D MIASTA LESZNA OG?ASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDA?? SAMOCHODU POLONEZ TRUCK 1.6 Kat. 2.3t NR REJESTRACYJNY LNE 7106 ROK PROD. 1997

Data publikacji: 23.10.2009r.
Termin sk??adania ofert: 03.11.2009r.

Leszno, dnia 23 października 2009 roku

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno


URZĄD MIASTA LESZNA
OGŁASZA III PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POLONEZ TRUCK 1.6 Kat. 2.3t NR REJESTRACYJNY LNE 7106 ROK PROD. 1997


I. Nazwa sprzedającego:
Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; NIP: 697-22-59-898; REGON: 411050445.

II. Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3.5t marka DAEWOO – FSO model pojazdu Polonez Truck 1.6 Kat. 2.3t wersja GLi LB o numerze rejestracyjnym LNE 7106 Rok prod.: 1997, stanowiący mienie Urzędu Miasta Leszna, przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. Wartość brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu wynosi 750 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt 00/100) w tym VAT (22%) 135,25 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: DAEWOO - FSO
Model pojazdu: POLONEZ TRUCK 1.6 KAT 2.3T
Wersja: GLi LB
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DO 3.5T
Nr rejestracyjny: LNE 7106
Rok produkcji: 1997
Nr INFO – EKSPERT: 222 – 00003
Nr identyfikacyjny (VIN): SUPB05CEJVN057330
Data pierwszej rejestracji: 1997/11/19
Data ważności badania technicznego: 2009/11/18
Wskazanie drogomierza: 162980 km
Okres eksploatacji pojazdu (97/11/19-09/07/01): 139 miesięcy
Charakter wykorzystania: ruch miejski
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru): zielony 2-warstwowy typu uni
Dop. Masa całk./ ładowność: 2230 kg/ 1010 kg
Rodzaj nadwozia: pick – up wydłużony 2 drzwiowy 2 osobowy
Rodzaj kabiny: krótka
Liczba osi/ Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 2/ tylny (4x2)/ manualna
Rozstaw osi: 2509 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność/ Moc silnika: 1598/ 57 kW (77KM)
Liczba cylindrów/ Układ cylindrów: 4/ rzędowy
Długość/ Szerokość/ Wysokość: 5219 mm/ 1650 mm/ 1468mm
Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia:
Koło Marka, typ Bieżnik (mm) Zużycie (%)
Przednie lewe: SA VA 175 R14C 99/98N COMBI 40
Przednie prawe: SA VA 175 R14C 99/98N COMBI 40
Tylne lewe: DĘBICA 175/80 R14C 99/98N D124 70
Tylne prawe: DĘBICA 175/80 R14C 99/98N D124 70

III. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty w terminie do 03 listopada 2009 roku do godziny 12:00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj.: w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub ze strony internetowej: www.bip.leszno.pl
Oferta powinna zawierać:
­ Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon,
­ numer PESEL, REGON i NIP oferenta,
­ datę sporządzenia oferty,
­ w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
­ oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,
­ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Sprzedający Urząd Miasta Leszna nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowy przetargu. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Zastrzeżenia
Sprzedający Urząd Miasta Leszna zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od przetargu.
V. Pozostałe informacje:
1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „III pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Polonez Truck” z zastrzeżeniem „Nie otwierać przed dniem 03 listopada 2009 r., do godz.12:15” do dnia 03 listopada 2009 roku do godz. 12:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 pok. 1B.Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 listopada 2009 roku o godz. 12.15, w pok. 1A przy ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać samochód Polonez Truck, w dniu 03 listopada 2009 r. w godzinach od 09:00 do 11:00 przy ul. Wałowej 5 w Lesznie po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem Referatu Administracyjno - Gospodarczego tel. kontaktowy 065 529 81 03/04.
2. Sprzedający dokona sprzedaży samochodu Kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta Urząd Miasta Leszna wezwie do złożenia ofert dodatkowych.
5. Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty.
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy kupna sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy albo w kasie Urzędu Miasta Leszna.
7. Urząd Miasta Leszna nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
8. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
9. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu będącego przedmiotem pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego uzyskać można w Wydziale Organizacyjnym Referat Administracyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Leszna pok. 1B tel. 065 529 81 03/04.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.