Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A nr XXXV/410/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany nazw ulic

U C H W A ? A nr XXXV/410/ 2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany nazw ulic

Numer uchwa??y: 410
Numer sesji: 35
Rok: 2009U C H W A Ł A nr XXXV/410/ 2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku
w sprawie: zmiany nazw ulic


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


Zmienia się treść uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w Lesznie w następujący sposób:
1) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 kwietnia 1945 r., nazwę: „Wacława Andrzejewskiego” zmienia się na nazwę: „por. Wacława Andrzejewskiego”,
2) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 kwietnia 1945 r., nazwę: „Ign. Daszyńskiego” zmienia się na nazwę: „Ignacego Daszyńskiego”,
3) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 kwietnia 1945 r., nazwę: „Fr. Frankiewicza” zmienia się na nazwę: „ks. Edwarda Frankiewicza”,
4) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 13 kwietnia 1945 r., nazwę: „Leona Włodarczaka” zmienia się na nazwę: „por. Leona Włodarczaka”,
5) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 08 czerwca 1945 r., nazwę: „Dembińskiego” zmienia się na nazwę: „gen. Henryka Dembińskiego”,
6) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 08 czerwca 1945 r., nazwę: „Drzymały” zmienia się na nazwę: „Michała Drzymały”,
7) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 08 czerwca 1945 r., nazwę: „Ostroroga” zmienia się na nazwę: „Jana Ostroroga”,
8) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 08 czerwca 1945 r., nazwę: „Staszica” zmienia się na nazwę: „ks. Stanisława Staszica”,
9) w uchwale Miejskiej Rady Narodowej z dnia 31 lipca 1947 r., nazwę: „plac Komeńskiego” zmienia się na nazwę: „pl. Jana Amosa Komeńskiego”,
10) w uchwale nr V/14 z dnia 29 października 1956 r., nazwę: „al. Krasińskiego” zmienia się na nazwę: „Aleje Zygmunta Krasińskiego”,
11) w uchwale nr V/14 z dnia 29 października 1956 r., nazwę: „pl. dr. Metziga” zmienia się na nazwę: „pl. Jana Metziga”,
12) w uchwale nr VI/19 z dnia 04 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ulic, nazwę: „al. 22 Października” zmienia się na nazwę: „aleja 21 Października”,
13) w uchwale nr VI/19 z dnia 04 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany ulic, nazwę: „Poniatowskiego” zmienia się na nazwę: „Księcia Józefa Poniatowskiego”,
14) w uchwale nr VI/29 z dnia 17 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic miasta Leszna, nazwę: „Aleje Powstańców Wielkopolskich” zmienia się na: „Powstańców Wielkopolskich”,
15) w uchwale nr VI/29 z dnia 17 grudnia 1958 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic miasta Leszna, nazwę: „dr. Świderskiego” zmienia się na nazwę: „dr. Bronisława Świderskiego”,
16) w uchwale nr II/5/60 z dnia 17 lutego 1960 r. nazwę: „Generała Bema” zmienia się na: „gen. Józefa Bema”,
17) w uchwale nr V/18 z dnia 29 czerwca 1960 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic miasta Leszna, nazwę: „A. Grottgera” zmienia się na nazwę: „Artura Grottgera”,
18) w uchwale nr V/18 z dnia 29 czerwca 1960 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic miasta Leszna, nazwę: „M. Kopernika” zmienia się na nazwę: „Mikołaja Kopernika”,
19) w uchwale nr V/18 z dnia 29 czerwca 1960 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych ulic miasta Leszna, nazwę: „L. Mierosławskiego” zmienia się na nazwę: „gen. Ludwika Mierosławskiego”,
20) w uchwale nr XI/46/62 z dnia 06 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia nazw i zmiany nazwy ulic, nazwę: „Gen. Władysława Sikorskiego” zmienia się na nazwę: „gen. Władysława Sikorskiego”,
21) w uchwale nr XXV/106/68 z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Leszna, nazwę: „Hugo Kołłątaja” zmienia się na nazwę: „Hugona Kołłątaja”,
22) w uchwale nr XXV/106/68 z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Leszna, nazwę: „Marii Skłodowskiej Curie” zmienia się na nazwę: „Marii Skłodowskiej – Curie”,
23) w uchwale nr XXV/106/68 z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Leszna, nazwę: „Stanisława Staszyca” zmienia się na nazwę: „ks. Stanisława Staszica”,
24) w uchwale nr VI/24/70 z dnia 25 lutego 1970 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Leszna, nazwę: „55 Pułku Piechoty” zmienia się na nazwę: „55. Pułku Piechoty”,
25) w uchwale nr IV/14/76 z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie nadania nazw placom i ulicom, nazwę: „mjr Hubala” zmienia się na nazwę: „mjr. Hubala”,
26) w uchwale nr IV/14/76 z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie nadania nazw placom i ulicom, nazwę: „17-Pułku Ułanów” zmienia się na nazwę: „17. Pułku Ułanów”,
27) w uchwale nr X/40/77 z dnia 5 października 1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom, nazwę: „Chrystiana Andersena” zmienia się na nazwę: „Hansa Christiana Andersena”,
28) w uchwale nr III/16/78 z dnia 27 maja 1978 r. w sprawie nadania nazw ulicom, nazwę: „Tragutta” zmienia się na nazwę: „gen. Romualda Traugutta”,
29) w uchwale nr VIII/28/79 z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie nadania nazw ulicom, nazwę: „Olszewskiego” zmienia się na nazwę: „Karola Olszewskiego”,
30) w uchwale nr XXI/51/81 z dnia 29 października 1981 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i wiaduktu, nazwę: „Konstytucji 3 Maja” zmienia się na nazwę: „Aleje Konstytucji 3 Maja”,
31) w uchwale nr IV/24/84 z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie nadania nazw ulicom, nazwę: „Ks. Augustyna Kordeckiego” zmienia się na nazwę: „ks. Augustyna Kordeckiego”,
32) w uchwale nr IX/60/90 z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic, nazwę: „aleje Zygmunta Krasińskiego” zmienia się na nazwę: „Aleje Zygmunta Krasińskiego”,
33) w uchwale nr XI/52/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie nadania oraz zmian nazw ulic, nazwę: „Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego” zmienia się na nazwę: „gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego”,
34) w uchwale nr XI/52/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie nadania oraz zmian nazw ulic, nazwę: „Grotta – Roweckiego” zmienia się na nazwę: „gen. Stefana Grota – Roweckiego”,
35) w uchwale nr XI/52/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie nadania oraz zmian nazw ulic, nazwę: „Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” zmienia się na nazwę: „ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”,
36) w uchwale nr XI/52/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie nadania oraz zmian nazw ulic, nazwę: „Płk. Władysława Wiecierzyńskiego” zmienia się na nazwę: „płk. Władysława Wiecierzyńskiego”,
37) w uchwale nr XLI/317/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „mjr Hubala” zmienia się na nazwę: „mjr. Hubala”,
38) w uchwale nr XLIV/338/94 z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, nazwę: „Św. Maksymiliana Kolbe” zmienia się na nazwę: „św. Maksymiliana Kolbe”,
39) w uchwale nr L/379/98 z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę „Ks. Sylwestra Marciniaka” zmienia się na nazwę: „ks. Sylwestra Marciniaka”,
40) w uchwale nr L/381/98 z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, nazwę: „Aleja Jana Pawła II” zmienia się na nazwę: „Aleje Jana Pawła II”,
41) w uchwale nr III/33/98 z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „Al. Konstytucji 3 Maja” zmienia się na nazwę: „Aleje Konstytucji 3 Maja”,
42) w uchwale nr III/35/98 z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „ŚW.HUBERTA” zmienia się na nazwę: „św. Huberta”,
43) w uchwale nr XXX/334/2001 z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „Dezyderego Chłapowskiego” zmienia się na nazwę: „gen. Dezyderego Chłapowskiego”,
44) w uchwale nr XXXVIII/401/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicom, nazwę: „WITOLDA” zmienia się na nazwę: „Księcia Witolda”.
45) w uchwale nr XIV/139/2003 z dnia 04 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 204, poz. 4076, z dnia 17 grudnia 2003 r.) w sprawie zmiany nazwy ulicy, nazwę: „Ks. IGNACEGO SKORUPKI” zmienia się na nazwę: „ks. Ignacego Skorupki”,
46) w uchwale nr XIV/137/2003 z dnia 04 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 204, poz. 4074, z dnia 17 grudnia 2003 r.) w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „ŚW.KRZYSZTOFA” (Św. Krzysztofa) zmienia się na nazwę: „św. Krzysztofa”,
47) w uchwale nr XXXVIII/478/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 128, poz. 3156, z dnia 17 sierpnia 2006 r.) w sprawie nadania nazwy ulicy, nazwę: „ŚW.KRZYSZTOFA” (Św. Krzysztofa) zmienia się na nazwę: „św. Krzysztofa”.


§ 2


W uchwale nr XXI/51/81 z dnia 29 października 1981 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i wiaduktu, zmienia się nazwę wiaduktu: „Gen. Grota – Roweckiego” na nazwę: „gen. Stefana Grota – Roweckiego”.


§ 3


W uchwale nr XXXII/378/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy parkowi, zmienia się nazwę parku: „17 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH” na nazwę: „17. Pułku Ułanów Wielkopolskich”.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXV/410/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany nazw ulic.


Przygotowany projekt uchwały ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie oczywistych błędów i omyłek w funkcjonujących nazwach ulic, parków i obiektów. Jednocześnie dążąc do ujednolicenia nazewnictwa w zakresie stosowanych skrótów dotyczących stopni wojskowych oraz pełnionych funkcji, przy proponowanych zmianach, za nadrzędne przyjęto zasady pisowni obowiązujące w języku polskim.
Podjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje potrzeby obligatoryjnej wymiany dotychczas obowiązujących dokumentów.
Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.