Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXXV/401/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: obj?cia dodatkowych 100 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a nr XXXV/401/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: obj?cia dodatkowych 100 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 401
Numer sesji: 35
Rok: 2009
Uchwała nr XXXV/401/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: objęcia dodatkowych 100 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i objęcie w zamian 100 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 1 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/401/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie objęcia dodatkowych 100 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu


Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jest spółką ważną dla rozwoju gminy. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielenia poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.
Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 31.03.2009r.):
 2 770 Bank Gospodarstwa Krajowego
 750 Gmina Gostyń
 500 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
 500 Miasto Leszno
 450 Miasto i Gmina Krotoszyn
 400 Gmina Rawicz
 220 Powiat Gostyński
 120 Powiat Kościański
 80 i mniej udziałów mają: Gmina Kobylin, Gmina Koźmin Wielkopolski, Gmina Piaski, Gmina Pępowo, Gmina Krobia, Gmina Miejska Górka, Gmina Rydzyna, Gmina Zduny, Gmina Kościan, Gmina Raszków, Gmina Poniec, Powiat Rawicki, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Śmigiel, Gmina Borek Wlkp., Miasto Sulmierzyce, Gmina Osieczna, Gmina Pogorzela, Gmina Czempiń, Gmina Pakosław, Gmina Miejska Kościan, Gmina Lipno, Gmina Dolsk, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rozdrażew, Gmina Bojanowo, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Gmina Jutrosin, Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Gmina Krzywiń, Gmina Święciechowa.
Od początku istnienia (tj. od lutego 2004r.) SFPK udzielił łącznie 70 poręczeń firmom
z Leszna. Łączna kwota na jaką firmy te uzyskały poręczenie do dnia 18.08.2009r.
to 7 896 826,59 zł. W bieżącym roku do dnia 18.08.2009r. udzielono poręczenia 22 leszczyńskim firmom na łączną kwotę 2 320 306,59 zł.Strukturę udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z Leszna przez SFPK przedstawiono narastająco do dnia 30.06.2009r. w poniższej tabeli:

Wg formy prawnej
Liczba firm Wartość poręczeń
os. fiz. 43 5 078 965,00
sp. z o.o. 10 1 140 000,00
sp. cywilne 6 552 701,59
Inne 6 608 000,00
RAZEM 65 7 379 666,59
Wg rodzaju kredytu
Inwestycyjny 14 1 446 666,59
Obrotowy 51 5 933 000,00
RAZEM 65 7 379 666,59
Wg rodzaju działalności
Produkcja 6 811 000,00
Usługi 31 3 667 235,00
Handel 28 2 901 431,59
Budownictwo 0 0,00
Inne 0 0,00
RAZEM 65 7 379 666,59
Wg wielkości kwoty poręczenia
Do 50 tys. zł 20 626 715,00
Pow.50 – 100 tys. zł 14 1 130 520,00
Pow. 100 – 500 tys. zł 31 5 622 431,59
RAZEM 65 7 379 666,59
Wg wielości zatrudnienia
Do 10 osób 41 3 809 936,59
11 -50 osób 22 3 269 730,00
51-249 osób 2 300 000,00
RAZEM 65 7 379 666,59

Pomimo znacznej dynamiki udzielonych poręczeń, zwłaszcza w ostatnich miesiącach zapotrzebowanie na poręczenia jest jednak większe, szczególnie dla bardzo małych przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego też względu miasto Leszno powinno zwiększyć swoje udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Zwiększy to potencjał poręczeń dla leszczyńskich przedsiębiorców oraz umożliwi dokonanie wyboru korzystniejszej dla firmy oferty.
Dokapitalizowanie SFPK Sp. z o.o. pozwoli na utrzymanie dynamiki działalności poręczeniowej oraz zwiększenie maksymalnej kwoty poręczenia, która na dzień dzisiejszy wynosi 450.000 zł.
Ponadto zwiększenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli SFPK ubiegać się o środki
w ramach inicjatywy JEREMIE. Istotne znaczenie w aplikowaniu o środki w ramach w/w inicjatywy będzie miała ocena kapitalizacji SFPK w Gostyniu.
W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.


Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.