Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXXV/399/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: wyra??enia zgody na powierzenie zadania pn. ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno ?? Osieczna? w pasie drogowym ulicy Osieckiej Zarz?dowi Wojew??dztwa Wielkopolskiego i zawarciem w tej sprawie porozumienia pomi?dzy Miastem Leszno a Wojew??dztwem Wielkopolskim

Uchwa??a nr XXXV/399/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: wyra??enia zgody na powierzenie zadania pn. ??Budowa ??cie??ki pieszo - rowerowej Leszno ?? Osieczna? w pasie drogowym ulicy Osieckiej Zarz?dowi Wojew??dztwa Wielkopolskiego i zawarciem w tej sprawie porozumienia pomi?dzy Miastem Leszno a Wojew??dztwem Wielkopolskim

Numer uchwa??y: 399
Numer sesji: 35
Rok: 2009Uchwała nr XXXV/399/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna” w pasie drogowym ulicy Osieckiej Zarządowi Województwa Wielkopolskiego i zawarciem w tej sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim


Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na powierzenie zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna” w pasie drogowym ulicy Osieckiej Województwu Wielkopolskiemu.

§ 2

Funkcję Inwestora inwestycji, o której mowa w § 1 w imieniu Województwa Wielkopolskiego pełnić będzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXV/399/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna” w pasie drogowym ulicy Osieckiej Województwu Wielkopolskiemu i zawarciem w tej sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna” w pasie drogowym ulicy Osieckiej Województwu Wielkopolskiemu i zawarciem w tej sprawie porozumienia pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim
Planowana ścieżka rowerowa Leszno – Osieczna przy drodze wojewódzkiej nr 432 przebiega częściowo (na odcinku 730 m) w granicach miasta Leszna w pasie drogowym ulicy Osieckiej.
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.): „w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta”.
Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).
Zadanie realizowane będzie w latach 2009 – 2010 przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
W związku z powyższym w celu realizacji tej inwestycji niezbędne jest wyrażenie zgody na powierzenie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Leszno – Osieczna” w pasie drogowym ulicy Osieckiej Województwu Wielkopolskiemu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.