Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Paw??a II 21?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urz?du Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Paw??a II 21?.Leszno, dnia 13 sierpnia 2009 roku
OR - A 341/06/2009

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji elektrycznej w korytarzach i na klatce schodowej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Al. Jana Pawła II 21”.

1.Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
Oferta Nr 1 – Krzysztof Nowakowski Zakład Elektryczny
ul. Opalińskich 4
64 100 Leszno
Cena ofertowa: 51.823,90 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w/w Wykonawca został wykluczony, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych została odrzucona. Powodem wykluczenia było niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wymaganej w rozdziale 8 pkt.1 ppkt 3) oraz w rozdziale 9 pkt 1 ppkt 11 polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia OC.
Oferta Nr 2 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 56.920,07 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„WAT” Marian Rzepecki
Garzyn ul. Kwiatowa 7
64-120 Krzemieniewo
Cena ofertowa: 38.057,54 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
---------------------------- x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 3 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
Oferta Nr 2
38.057,54
56.920,07 x 100 = 66,86 pkt

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić przedmiotowego zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAT” Marian Rzepecki Garzyn ul. Kwiatowa 7 64-120 Krzemieniewo, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.