Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ??budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami na ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ci?gu pieszym pomi?dzy ul. Francusk? i Litewsk? w Lesznie?.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ??budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami na ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ci?gu pieszym pomi?dzy ul. Francusk? i Litewsk? w Lesznie?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami na ul. Francuskiej i Belgijskiej oraz w ciągu pieszym pomiędzy ul. Francuską i Litewską w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota
(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
„ATE” Sp. z o.o.
64-360 Zbąszyń, pl. Dworcowy 4

64.495,08 zł

87,22

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„WAT” Marian Rzepecki
Garzyn, ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo

57.294,88 zł

98,18

3.

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37

87.001,99 zł

-----

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego
Władysław Świder
67-400 Wschowa, ul. Orzechowa 35

69.077,89 zł

-----

5.

Instalatorstwo Elektryczne
Henryk Kaźmierowski
64-100 Leszno, ul. Drzymały 27

56.249,45 zł

100

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z siedzibą w Lesznie przy ul. Drzymały 27, z ceną ofertową 56.249,45 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę firmy Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 37, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę firmy Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. na podstawie art.24 ust.4.

3. Wykluczyć ofertę firmy Zakład Budownictwa Ogólnego Władysław Świder z siedzibą we Wschowie przy ul. Orzechowej 35, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę firmy Zakład Budownictwa Ogólnego Władysław Świder na podstawie art.24 ust.4.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2009-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.